PRZEMYSŁ
RYBNY WSZYSTKO
CO NAJLEPSZE
PROSTO
Z MORZA
POMOC UNIJNA

Przedsiębiorstwo REKIN korzysta z dofinansowania:

Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo.

 

Udział środków finansowych pochodzących z UE w operacji: 12 237 234,30 zł

Udział środków finansowych krajowych w operacji: 4 079 078,10 zł

 

W ramach środka 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu